Dzierżawa

Płać tylko za to co wydrukujesz!

Dzierżawa jest efektywnym sposobem zaspokojenia potrzeb firmy związanych z kopiowaniem, drukowaniem, skanowaniem oraz obiegiem dokumentów bez potrzeby zakupu maszyn. Dzierżawa pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom wejść w posiadanie nowoczesnych technologii bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

Korporacje i duże firmy w zależności od posiadanego budżetu i planowanych nakładów finansowych mogą się zdecydować na różnorodne formy finansowania swoich inwestycji.

W zależności od sytuacji firmy wybrana zostaje optymalna forma:
 • zakup na własność (jednorazowo)
 • zakup na własność z aktywacją wsparcia serwisowo-technicznego
 • dzierżawa lub pełny outsourcing
Usługa pozwala na unowocześnienie i optymalizację procesów w firmie i podniesienie jej konkurencyjności za stosunkowo niewielką kwotę. Dzierżawione modele urządzeń dobierane są na podstawie potrzeb i oczekiwań firmy, które mogą zostać wyłonione w wyniku audytu bądź analizy druku.

Według IPSOS niemal 60% firm korzysta z outsourcingu lub dzierżawy.

Dzierżawione modele urządzeń dobierane są na podstawie:
 • planowanych nakładów miesięcznych
 • rzeczywistego wykorzystania wyposażenia dodatkowego
 • audytu potrzeb i kosztów druku
Dzierżawa urządzeń biurowych może obniżyć koszty nawet o połowę!

Dzierżawa pozwala na proste zaplanowanie wydatków na druk w okresie 12, 24, 36 czy nawet 60 miesięcy. Kluczową zaletą usługi jest gwarancja stałej ceny wynajęcia infrastruktury. Niezmienny koszt wynajęcia sprzętu jest szczególnie ważny przy planowaniu wydatków na inne inwestycje, jak na przykład działania sprzedażowe.

Główne korzyści płynące z dzierżawy sprzętu

FINANSOWE:
 • obniżenie całościowych kosztów druku
 • zmniejszenie podatku dochodowego firmy
 • zwiększenie płynności finansowej poprzez rozłożenie w czasie wydatków
 • niezmienne, gwarantowane i przewidywalne koszty
 • finansowanie z bieżących środków obrotowych
 • łatwe i precyzyjnie budżetowanie
 • dostęp do najnowszej technologii, urządzeń i serwisu bez konieczności zakupu
OPERACYJNE
 • stała gwarancja serwisu urządzeń i ich sprawności technicznej
 • zwiększenie efektywności pracy i sprawności obsługi klienta
 • usprawnienie procesów produkcji dokumentów
 • zwiększenie komfortu pracy
 • zakres świadczonych usług dostosowany do specyfiki klienta
 • brak kosztów związanych z wymianą starego wyposażenia na nowe po określonym czasie
 • koszty amortyzacji i ubezpieczenia, a także odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń
 • leżą po stronie właściciela maszynSkontaktuj się ze specjalistą ds. dzierżawy
502 40 81 10